Dịch vụ Tư vấn Tài chính sẽ giúp giải pháp tối ưu nhất trong việ quản lý tài chính kế toán từ việc thiết lập hệ thống quản trị cho đến chuẩn bị các báo cáo quản trị tại bất kỳ thời điểm nào cho khách hàng…

Chúng tôi thấu hiểu tính nhạy cảm và tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu và thông tin. Phương châm bảo mật của chúng tôi là kim chỉ nam cho các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Sự cam kết trong việc giữ gìn bí mật thông tin:

 • Sự kiểm tra liên tục và kiểm soát nội bộ đối với vấn đề an toàn thông tin
 • Không tiết lộ mô hình làm việc và quy trình của công ty khách hàng..
 • Hạn chế sự tiếp cận với các thông tin quan trọng.

Thỏa thuận không tiết lộ

Dựa trên hiệu lực hợp đồng của cam kết về bảo mật của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng ký vào Biên bản Thỏa thuận không tiết lộ với chúng tôi.

Bảo mật Hệ thống

 • Phần mềm được cài đặt và cho phép máy tính có thể khôi phục được các dữ liệu kế toán.
 • Mạng kết nối được bảo vệ bởi tường lửa
 • Chính sách lưu trữ dữ liệu
 • Đội ngũ kế toán kỹ thuật và tư vấn lập báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng thực hiện chức năng kế toán và lập báo cáo. Dịch vụ bao gồm:
  • Hỗ trợ công tác đánh giá việc Vận dụng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
  • Soạn thảo thư trình bày quan điểm/bạch thư để hậu thuẫn cho lập trường của công ty trong đa dạng vấn đề kế toán.
  • Sáp nhập và Mua lại
  1. Thực hiện đầy đủ các chức năng kế toán dành cho Công ty mục tiêu
  2. Trợ giúp công tác kế toán và hỗ trợ các Công ty mục tiêu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đặt ra bởi Công ty tiếp quản/kiểm toán của họ.
  • Hỗ trợ các vấn đề kế toán kỹ thuật phức tạp như :
  1. M&A và Lỗ do đánh giá lại tài sản
  2. Thiết kế hệ thống tài khoản cho các công ty mới thành lập
  3. Hỗ trợ chuyển đổi sang hệ thống IFRS
  4. Hỗ trợ tư vấn tối ưu quy trình kế toán và lựa chọn phần mềm kế toán
  • Kiểm tra doanh thu và các hợp đồng khác để tìm ra những điểm chung và cách xử lý kế toán phù hợp với kiểm toán bênn ngoài
  • Soạn thảo các chính sách kế toán và mang đến cho khách hàng những “sách lược tốt nhất”
  • Lập Báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng