Về chúng tôi

Công ty TNHH T.L.C.Auditing (TLC)

là một Công ty kiểm toán độc lập hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và do Bộ Tài chính quản lý về mặt nghề nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán và Tư vấn, phương pháp làm việc hiệu quả, T.L.C.Auditing đã cung cấp cho khách hàng của mình các báo cáo chất lượng, được soạn thảo phù hợp với các quy định và chuẩn mực kế toán của nhà nước.

Dịch Vụ

Tin Tức

CTKTM BCTC cập nhật lần 3, áp dụng cho BCTC từ năm 2019

Vui lòng tải file đính kèm, hồ sơ kiểm toán

Xem Thêm

Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC

BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2

Xem Thêm

Luật số 71/2014/QH13 – Bổ sung một số điều của Luật Thuế

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ch

Xem Thêm

Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ

Xem Thêm

Thông tư 119/2014/TT- BTC ngày 25/08/2014

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Xem Thêm

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế

QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Xem Thêm

Phương châm phục vụ của chúng tôi là đem lại sự tin tưởng cho khách hàng