QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY

Quy trình thành lập công ty.

Quy trình thành lập công ty.

Những việc cần làm sau thành lập công ty.

 1. Đăng ký thuế ban đầu tại cơ quan thuế, gồm:

 • Đăng ký chế độ kế toán DN áp dụng
 • Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ
 • Đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn
 • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc
 • Quyết định bổ nhiệm Kế toán
 • Lập và nộp tờ khai Thuế môn bài
 • Nộp Thuế môn bài: năm 2021 được MIỄN
 1. Tài khoản Ngân hàng

 • Mở tài khoản ngân hàng (Kiểm toán T.L.C sẽ hỗ trợ Khách hàng mở Tài khoản tận nhà)
 • Thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch & đầu tư
 1. Chữ ký số (USB token) Misa

 • Mua chữ ký số
 • Đăng ký thuế điện tử với cơ quan thuế
 • Hướng dẫn nộp tờ khai thuế
 • Hướng dẫn nộp thuế
 1. Hóa đơn điện tử Misa

 • Giá mua: 1.390.000đ (300 số)
 • Đăng ký mua hóa đơn điện tử
 • Cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử
 • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 • Hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử
 1. Làm bảng tên công ty

 2. Chi phí cho dịch vụ sau thành lập:

 1. Sau đó, Khách hàng tiến hành làm sổ sách kế toán hàng tháng/quý, khai báo thuế hàng tháng/quý, làm quyết toán năm và báo cáo tài chính năm