Việt Nam gia nhập mạng lưới Viện Kiểm toán nội bộ quốc tế
Ảnh TL minh họa

Theo đó, IIA Việt Nam gia nhập mạng lưới có hơn 218.000 thành viên, được phục vụ bởi mạng lưới toàn cầu với 112 liên kết thành viên quốc tế và hơn 150 phân viện Bắc Mỹ, đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với tư cách là thành viên mới, IIA Việt Nam chính thức có khuôn khổ hợp lệ để hỗ trợ các kiểm toán viên nội bộ tại khu vực châu Á hoạt động theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ được chấp nhận toàn cầu.

IIA Việt Nam sẽ hoạt động theo phạm vi đầy đủ tuân thủ theo các chuẩn mực kiểm toán nội bộ của IIA, được toàn quyền tiếp cận với nhiều hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, công cụ, nguồn lực và khả năng hợp tác với các đối tác địa phương trong việc phát triển và cung cấp đào tạo chuyên môn cho các kiểm toán viên nội bộ, những người mong muốn đạt được chứng chỉ kiểm toán nội bộ được công nhận toàn cầu, chẳng hạn như: Chứng chỉ kiểm toán viên nội bộ (CIA), hay Chương trình kiểm toán nội bộ nền tảng (Internal Audit Practitioner program).

“Tôi tự hào đánh dấu sự kiện quan trọng này và chào đón Bolivia, Honduras, Senegal và Việt Nam gia nhập IIA” – ông Anthony Pugliese – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của IIA phát biểu. “Tôi mong chờ được làm việc với ban lãnh đạo của các liên kết thành viên, những người đã góp phần tạo nên sự kiện này và tạo cơ hội để tôi cam kết cùng hợp tác với họ trong việc thúc đẩy các thông lệ kiểm toán nội bộ tốt nhất tại khu vực của họ cũng như phát triển lợi ích cho các chuyên gia kiểm toán nội bộ toàn cầu”- lãnh đạo của IIA cho biết thêm./.

Các liên kết thành viên mới gồm Bolivia, Honduras, Senegal và Việt Nam chính thức có khuôn khổ hợp lệ để hỗ trợ các kiểm toán viên nội bộ tại khu vực của họ hoạt động theo chuẩn mực kiểm toán nội bộ được chấp nhận toàn cầu, như đã được thể hiện trong Chuẩn mực quốc tế của IIA về việc hành nghề Kiểm toán nội bộ, bao gồm Chuẩn mực Quốc tế về Thực hành Chuyên môn Kiểm toán nội bộ (IPPF).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn