Tham dự và đồng chủ trì hội thảo có ông Vũ Đức Chính- Cục trường Cục Quản lý, Giám sát kế toán, kiểm toán và bà Patricia Mc Kenzie- Quản lý khối nghiệp vụ về quản trị nhà nước của Ngân hàng Thế giới (WB).

Báo cáo tài chính và công bố thông tin về tính bền vững
Các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: Thanh Bình

Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ các bên liên quan tại Việt Nam, bao gồm Bộ Tài chính, các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản lý nhà nước, sở giao dịch chứng khoán, trường đại

Hội thảo này là hoạt động thuộc Chương trình Hỗ trợ phân tích và tư vấn về quản lý tài chính công tại Việt Nam (Chương trình AAA) giai đoạn 2016 – 2022, trong tiểu dự án: “Tăng cường báo cáo tài chính doanh nghiệp tại các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam”.

học và doanh nghiệp: Nhận biết các chuẩn mực IFRS liên quan đến công bố thông tin về tính bền vững do Hội đồng Chuẩn mực Quốc tế về tính bền vững (ISSB) đề xuất; đồng thời thảo luận những chủ đề có tính thời sự hiện nay về Chuẩn mực Kế toán IFRS do ISSB xây dựng, ban hành.

Ông Vũ Đức Chính cho biết, Chiến lược về Kế toán kiểm toán đến năm 2030 hướng tới rất nhiều giải pháp, mục tiêu kế toán, kiểm toán Việt Nam phát triển, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước cũng như hội nhập quốc tế. Một trong nhóm giải pháp trong chiến lược liên quan đến báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và báo cáo tài chính công quốc tế.

Ông Chính cho biết thêm, hội thảo giúp ban soạn thảo Đề án Chuẩn mực kế toán quốc tế xác định được nguyên tắc, cách thức áp dụng IFRS vào Việt Nam; các đạo lý, nguyên tắc, phạm vi áp dụng của một số chuẩn mực kế toán quốc tế. Bên cạnh đó, những kiến thức được phổ biến, trao đổi tại hội thảo sẽ giúp ban soạn thảo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về chuẩn mực kế toán, chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam sau này.

Phát biểu tại hội thảo, bà Patricia Mc Kenzie chúc mừng những bước tiến của Bộ Tài chính Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam trong chuẩn bị cho việc áp dụng IFRS. Bà Patricia Mc Kenzie cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Báo cáo bền vững và việc ISSB kịp thời ban hành 2 chuẩn mực, gồm: Chuẩn mực IFRS S1 – Yêu cầu chung về công bố thông tin liên quan đến tính bền vững và Chuẩn mực IFRS S2 – Công bố thông tin liên quan đến khí hậu.

Tại 2 hội thảo các chuyên gia của WB đã thuyết trình, trao đổi và làm rõ nhiều nội dung, bao gồm: Các chuẩn mực IFRS liên quan đến công bố thông tin bền vững (IFRS S1 và IFRS S2); Nhu cầu báo cáo tài chính doanh nghiệp tốt và công bố thông tin bền vững (trong đó có: Nhu cầu báo cáo tài chính doanh nghiệp tốt và các chỉ số kết quả đạt được của quốc gia theo báo cáo ROSC 2.0; Khả năng đáp ứng bền vững trong khu vực công;…).

Đặc biệt, các đại biểu đã nghe ông Lê Trung Thông- Chuyên gia cao cấp về phát triển xã hội của WB có bài thuyết trình chuyên sâu về bảo vệ môi trường và con người trong các dự án của WB tại Việt Nam và những thách thức trong vấn đề định giá đất trong các dự án của WB tại Việt Nam)…

Hội thảo nhận được ý kiến đóng góp của rất nhiều đại biểu đến từ các doanh nghiệp nhà nước, các trường đại học, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán, các công ty kiểm toán và các doanh nghiệp tư nhân.

Hội đồng Chuẩn mực quốc tế về tính bền vững (ISSB) đứng ra xây dựng các chuẩn mực công bố thông tin về tính bền vững trong Bộ Chuẩn mực IFRS, bao gồm các yêu cầu công bố thông tin về tác động của doanh nghiệp đến các vấn đề về bền vững liên quan đến thẩm định giá trị doanh nghiệp và ra quyết định đầu tư.

Nguồn thoibaotaichinhvietnam.vn