TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn doanh nghiệp

Môi trường kinh doanh đầy cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh đó, kì vọng của  nhà kinh doanh là củng cố vị thế và duy trì tăng trưởng liên tục. Để đạt được mục tiêu đó, các tổ chức cần liên tục cải thiện hiệu suất hoạt động và duy trì sự phát triển

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những thách thức đó, chúng tôi tập hợp các chuyên gia hàng đầu mang theo kinh nghiệm thực tiễn quốc tế sâu rộng sẵn sàng sát cánh cùng doanh nghiệp một cách chủ động, cởi mở và tập trung, hướng đến sự phát triển bền vững

Các dịch vụ của T.L.C. Auditing:

1. Tư vấn Nâng cao hiệu suất hoạt động

 • Tư vấn Quản lý Tài chính và Hiệu suất
 • Tư vấn Quản lý Chuỗi Cung ứng
 • Tư vấn Quản lý Quan Hệ Khách hàng
 • Tư vấn Quản lý Nhân sự và Tổ chức
 • Tư vấn Quản lý thay đổi
 • Tư vấn Công nghệ Thông tin
 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp

2. Tư vấn Quản lý Rủi Ro

 • Tư vấn về Quản trị Doanh nghiệp, Quản lý Rủi ro và Tuân thủ
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kiểm soát nội bộ

3.  Rủi ro và Bảo mật trong Công Nghệ Thông Tin

 • Tư vấn Quản trị thông tin, Kiểm soát Rủi ro và Tuân thủ đối với CNTT của Doanh nghiệp
 • Tư vấn Kiểm toán Nội bộ đối với CNTT
 • Tư vấn Kiểm soát Nội bộ đối với CNTT
 • Hỗ trợ Kiểm toán Độc lập liên quan đến CNTT

Trả lời