Tư vấn chính sách thuế: Đối tượng buộc sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Về hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính
Tư vấn chính sách thuế: Đối tượng buộc sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế
(TBTCO) – Trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán chuyển dữ liệu hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo quy định tại điểm a.1 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Hỏi: Từ 1/7/2022, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá thể bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trừ 1 số trường hợp chưa đáp ứng được hạ tầng công nghệ thông tin. Vậy, từ 1/7/2022, HĐĐT các đối tượng trên sử dụng có bắt buộc có mã của cơ quan thuế hay không?

Trả lời: Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38, Nghị định 123, thì HĐĐT có 2 loại là HĐĐT có mã của cơ quan thuế và HĐĐT không có mã của cơ quan thuế. Đối tượng sử dụng HĐĐT có mã, không có mã của cơ quan thuế đã được quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế số 38.

Hỏi: Doanh nghiệp bán mặt hàng xăng dầu nên thường gửi bảng tổng hợp cuối ngày lên cơ quan thuế. Tuy nhiên khách hàng có ý kiến là không tra cứu được thông tin hóa đơn trên cổng thông tin của cơ quan thuế. Vậy doanh nghiệp nên xử lý thế nào?

Trả lời: Trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán chuyển dữ liệu hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo quy định tại điểm a.1 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Khi đó, dữ liệu HĐĐT đã được tổng hợp theo từng mặt hàng, vì vậy, người mua sẽ không thể tra cứu dữ liệu theo từng hóa đơn.

Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa hoặc tra cứu dữ liệu thì người bán sau khi lập HĐĐT đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi người mua đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 22 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Khi đó, người bán xăng dầu gửi thông tin hóa đơn chi tiết tới cơ quan thuế và người mua có thể tra cứu thông tin của hóa đơn trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn