Hỏi: Theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, mốc vay 25% vốn chủ sở hữu và 50% giá trị khoản vay trung dài hạn được tính cho từng ngân hàng vay hay tổng các ngân hàng? Thời điểm xác định tỷ lệ này là thời điểm nào? Vay ngân hàng A để đầu tư dự án hạ tầng (dự án kéo dài 2 – 3 năm), được xác định là giao dịch liên kết, phần lãi vay này được vốn hóa vào giá trị đầu tư dự án. Như vậy phần chi phí được vốn hóa này có bị khống chế theo khoản 3 điều 16 Nghị định số 132, hay là được vốn hóa theo chuẩn mực kế toán hiện hành? Nếu bị khống chế thì căn cứ tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ thế nào do dự án trong năm 2021 chưa xác định được doanh thu – chi phí?

Trả lời: Căn cứ quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 5, điểm a,b khoản 3 điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, khoản vay để xác định giao dịch liên kết được tính cho từng ngân hàng cho vay và xác định theo kỳ tính thuế.

Trường hợp công ty vay ngân hàng để đầu tư dự án hạ tầng, phần lãi vay được vốn hóa vào giá trị đầu tư dự án. Về vấn đề này đã được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời tại Công văn số 1887/CTBNI-TTHT ngày 29/6/2021 về việc chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết (đã đăng tải trên website: bacninh.gdt.gov.vn), đề nghị công ty nghiên cứu thực hiện.

Hỏi: Doanh nghiệp thuê nhà xưởng để sản xuất sản phẩm, chứa thành phẩm và để làm kho chứa hàng hóa, chi phí thuê tính theo mét vuông. Vậy khi phân bổ chi phí vào giá thành sản phẩm, doanh nghiệp phân bổ chi phí thuê nhà xưởng theo số mét vuông sử dụng làm xưởng sản xuất sản phẩm để tính vào giá thành sản phẩm. Chi phí thuê tương ứng với diện tích còn lại dùng để chứa và bảo quản thành phẩm, hàng hóa chờ xuất bán thì tính vào chi phí bán hàng là đúng hay sai?

Trả lời: Căn cứ Điều 87, Điều 91 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, trường hợp công ty xác định được chính xác số m­2 để chứa và bảo quản thành phẩm, hàng hóa chờ xuất bán thì việc công ty xác định phân bổ chi phí thuê nhà xưởng tương ứng với diện tích dùng để chứa và bảo quản thành phẩm, hàng hóa chờ xuất bán tính vào chi phí bán hàng là phù hợp với quy định./.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn