Thu hồi nợ thuế ước đạt 29.416 tỷ đồng

Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, triển khai công tác quản lý nợ năm 2022, giao chỉ tiêu thu tối thiểu 80% nợ thuế có khả năng thu và gắn trách nhiệm thu nợ, xử lý nợ đọng cho từng đơn vị; xác định số nợ thuế không thuộc diện được gia hạn nộp thuế, người nộp thuế (NNT) không bị (hoặc ít bị) ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để tiến hành đôn đốc, động viên NNT thực hiện nghĩa vụ. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý nợ, lũy kế tính đến cuối tháng 11/2022, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 29.416 tỷ đồng, đạt 70% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung

Báo cáo của Tổng cục Thuế cũng cho thấy, tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/11/2022 là 126.642 tỷ đồng, tăng 3% (so với thời điểm 31/12/2021); trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 59.505 tỷ đồng, giảm 8,5%. Cụ thể, các khoản nợ thuế, phí là 40.787 tỷ đồng, giảm 0,3%. Các khoản nợ liên quan đến đất là 18.718 tỷ đồng, giảm 22,3%. Tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu là 24.281 tỷ đồng, tăng 9,1%. Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 22.976 tỷ đồng, giảm 6,6%…

Tổng cục Thuế cho rằng, tiền thuế nợ tại thời điểm 30/11/2022 tăng so với thời điểm 31/12/2021 một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19; kèm theo thiên tai, bão lũ gây ra khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực thiếu nguyên vật liệu, chi phí tăng cao, làm ăn thua lỗ nên không có khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đúng hạn. Ngoài ra, tiền phạt, tiền chậm nộp tăng so với thời điểm 31/12/2021 do phát sinh tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày trên tổng số tiền nợ thuế.

Tạm hoãn xuất cảnh đối với doanh nghiệp chây ỳ để thu hồi nợ thuế

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế trong tháng cuối năm, Tổng cục Thuế giao cơ quan thuế các cấp thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp; đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành…

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, cục thuế các địa phương đã và đang triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu nợ. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy, Cục Thuế TP. Hà Nội đang đẩy mạnh các biện pháp công khai thông tin người nộp thuế (NNT) nợ thuế, cưỡng chế thuế đúng thời hạn; đồng thời, triệt để thực hiện các biện pháp được pháp luật cho phép để xử lý nợ thuế. Đặc biệt, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp đề xuất cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy trình quản lý nợ thuế đối với các doanh nghiệp (DN) nợ thuế, cố tình chây ỳ, cơ quan thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Khoanh nợ thuế 1.030 tỷ đồng

Thông tin về kết quả xử lý nợ theo Nghị Quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước của Quốc hội, Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2022, toàn ngành xử lý ước đạt 2.757 tỷ đồng, trong đó cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế với tổng số tiền là 1.030 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với tổng số tiền là 1.727 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, một trong những điểm mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 là bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của NNT là DN thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cùng đó, Điều 36 Luật số 49/2019/QH14 quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh: Người đại diện theo pháp luật của DN đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Như vậy, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của DN nợ thuế, cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ NSNN.

Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, bằng các biện pháp quyết liệt, đến nay, đơn vị đã thu nợ thuế được gần 2.000 tỷ đồng; xử lý nợ thuế do sai sót trong kê khai, thất lạc hồ sơ chứng từ hơn 1.600 tỷ đồng. Cùng với đó, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã thực hiện khoanh nợ theo Nghị quyết 94 của Quốc hội cho 2.805 NNT, với số tiền thuế nợ 92,5 tỷ đồng; thực hiện xóa nợ theo Nghị quyết 94 cho 136 NNT, với tổng số tiền thuế chậm nộp 10,8 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Châu – Trưởng phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh cho hay, trên địa bàn có những DN số tiền thuế nợ lớn, không còn hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký thuế nhưng hàng tháng vẫn kê khai thuế bằng không. Khi cơ quan thuế yêu cầu DN phối hợp cung cấp các thông tin để thực hiện khoanh nợ, xóa nợ (theo Nghị quyết 94) thì DN không hợp tác. Tuy nhiên, khi cơ quan thuế đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, DN đã nghiêm túc phối hợp với cơ quan thuế. Đây là biện pháp mạnh, kỳ vọng mang lại hiệu quả tích cực cho công tác thu hồi nợ thuế.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn