Cụ thể về những khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) này, báo cáo tình hình kinh tế – xã hội TP. Hồ Chí Minh 7 tháng đầu năm 2022 cho biết, thu nội địa ước thực hiện 184.682 tỷ đồng, đạt 71,1% dự toán, chiếm 65,3% tổng thu cân đối và tăng 19,2% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 82.000 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán, chiếm 29% tổng thu cân đối và tăng 13%; thu từ dầu thô ước thực hiện 16.273 tỷ đồng, vượt 55% dự toán, chiếm 5,8% tổng thu cân đối và tăng 96,1%.

Thu ngân sách nhà nước liên quan đến bất động sản tăng 2,2 lần so với cùng kỳ. Ảnh Đỗ Doãn
Các khoản thu ngân sách nhà nước của TP. Hồ Chí Minh liên quan đến bất động sản tăng 2,2 lần so với cùng kỳ 2021. Ảnh Đỗ Doãn

Trong các khoản thu nội địa, thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước ước thực hiện 18.698 tỷ đồng, đạt 71,2% dự toán, tăng 8,8%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 49.966 tỷ đồng, đạt 74,2% dự toán, tăng 9,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 43.450 tỷ đồng, đạt 74,2% dự toán, tăng 7,4%.

Một số khoản thu NSNN tăng đáng chú ý gồm: các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng gấp 2,2 lần; dầu thô tăng 96,1%; thuế sản phẩm tăng 14,3%.

Trong khi đó, số thu cân đối ngân sách địa phương lũy kế 7 tháng năm 2022 ước thực hiện 64.549 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán năm, chiếm 22,8% tổng thu cân đối NSNN và tăng 41,4%.

Về chi ngân sách, tổng chi cân đối ngân sách 7 tháng của TP. Hồ Chí Minh (trừ tạm ứng) ước thực hiện 31.786 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán và giảm 2,6%. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 6.977 tỷ đồng, chiếm 16% dự toán và giảm 32,3%. Chi thường xuyên ước thực hiện 24.679 tỷ đồng, đạt 50,7% dự toán và tăng 11,7%.

Lũy kế 7 tháng năm 2022, TP. Hồ Chí Minh chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước khoảng 7.314 tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng 0,8% (so với cùng kỳ năm 2021); chi cho sự nghiệp y tế ước khoảng 2.375 tỷ đồng, đạt 41,2% dự toán và tăng 67,8%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 550 tỷ đồng, đạt 35,2% dự toán và giảm 15,1%.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn