Tổng cục Thuế thông báo kết quả LCNT Thay thế hệ thống archive email Tổng cục Thuế và dịch vụ triển khai

Kê khai báo cáo thuế ra sao khi hóa đơn bị sai

Tổng cục Thuế thông báo kết quả LCNT Thay thế hệ thống archive email Tổng cục Thuế và dịch vụ triển khai

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

– Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế

– Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội

– Điện thoại: 024.3768 9679

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Thuộc kế hoạch, danh mục dự toán triển khai ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Thay thế hệ thống archive email Tổng cục Thuế và dịch vụ triển khai

20220645234 – 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

15.193.850.000 VNĐ

15.169.000.000 VNĐ

Công ty Cổ phần Hệ thống công nghệ ETC

Trọn gói

180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 1383/QĐ-TCT ngày 18/8/2022

Nguồn: mof.gov.vn