Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, chống gian lận trong hoàn thuế
Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh nhưng không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc vào khu phi thuế quan thì không được hoàn thuế xuất khẩu đã nộp. Ảnh: HM.

Theo Tổng cục Hải quan, để kết quả trong năm 2022 của toàn ngành đạt kết quả tốt, các đơn vị cần khẩn trương rà soát số thuế phải hoàn của năm 2022, thực hiện quy trình hoàn thuế đúng đối tượng theo quy định.

Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế nội địa và các lực lượng khác trong đấu tranh ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, đúng chính sách quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thuế của các trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện (quy định tại Điều 7a, 7b Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu (XK), Biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi); nghiêm túc thực hiện các nội dung công văn (số 1163/TCHQ-TXNK ngày 5/4/2022) của Tổng cục Hải quan về chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế.

Trường hợp cơ quan hải quan đã hoàn thuế NK không đúng quy định, thì phải thực hiện thu hồi toàn bộ số tiền thuế đã hoàn. Đồng thời, cơ quan hải quan tổ chức hoàn thuế của các trường hợp bổ sung C/O, nộp nhầm, nộp thừa.

Đối với việc hoàn thuế của các trường hợp xuất nhập khẩu (XNK) tại chỗ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan cho biết, các đơn vị cần căn cứ điểm h khoản 2 Điều 10, điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm NK tại chỗ không đăng ký tờ khai theo loại hình nhập gia công thì người NK tại chỗ phải kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm NK tại chỗ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan NK tại chỗ.

Nếu người NK tại chỗ đưa sản phẩm NK tại chỗ vào sản xuất hàng hóa XK và thực tế đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế NK đã nộp, theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Ngoài ra, các đơn vị cần căn cứ quy định nêu trên trong trường hợp doanh nghiệp NK hàng hóa để sản xuất, kinh doanh nhưng không XK sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì không được hoàn thuế NK đã nộp./.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn