Thuế bảo vệ môi trường với xăng còn 1.000 đồng/lít từ 11/7/2022.

Thuế bảo vệ môi trường

Tổng cục Thuế có Công điện 12/CĐ-TCT năm 2022 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15, trong đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng còn 1.000 đồng/lít từ 11/7/2022.

Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng giảm còn 1.000 đồng/lít từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Cụ thể như sau:

Trước đó, tại Nghị quyết 18/2022/UBTVQH15, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng đã được điều chỉnh giảm còn 2.000 đồng/lít.

Xem thêm nội dung tại Công điện 12/CĐ-TCT ngày 08/7/2022.

Nguồn: thuvienphapluat.vn