Thủ tướng: “Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất”

Thủ tướng: "Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất"

Thủ tướng: “Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất”

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thực tế liên quan tới đất đai, nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết cũng có, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, sai phạm, tù tội cũng liên quan tới đất…

Sáng nay (21/7) Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP.Hà Nội và 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Hội nghị sẽ được diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/7.

Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp…

 

Thủ tướng: "Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất" - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất”, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một chủ đề khó, phức tạp, nhạy cảm liên quan tới quá khứ, hiện tại, tương lai, liên quan tôn giáo, dân tộc, kinh tế – xã hội, văn hóa, quốc phòng, quốc tế cùng quan tâm.

Ông khái quát 5 nội dung chính trong phần trình bày đó là: Các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai; Tính cấp thiết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; Một số quan điểm, mục tiêu; Một số nhiệm vụ giải pháp và vấn đề thứ 5 đó là tổ chức thực hiện.

 

Thủ tướng: "Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất" - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ được bổ sung năm 2011, chúng ta xác định 3 nhiệm vụ quan trọng đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; phát huy tối đa dân chủ, huy động tối đa trí tuệ tập thể, lắng nghe ý kiến của nhau, tôn trọng nhau; kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Nền tảng tiếp theo cần nghiên cứu đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mọi tổ chức, mọi công dân đều phải thực hiện theo pháp luật. Xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường tôn trọng quy luật khách quan, quy luật cạnh tranh, tính định hướng xã hội chủ nghĩa ở đây chính là có sự can thiệp của nhà nước bằng các công cụ, pháp luật, bằng các công cụ, đường lối chính sách của đảng, nhà nước.

Không hi sinh bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, chúng ta không hi sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hi sinh an sinh xã hội, bảo vệ môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Trên thực tế, những vấn đề này đều có liên quan tới vấn đề thể chế, chính sách về đất đai.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, cần nghiên cứu các quan hệ lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ta. Nghiên cứu mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Vấn đề liên quan tới Nhà nước, thị trường, xã hội; mối quan hệ giữa đổi mới – ổn định – phát triển; quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tăng cường dân chủ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của xã hội.

 

Thủ tướng: "Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất" - Ảnh 3.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Nhắc tới 3 đột phá chiến lược, về xây dựng thể chế, trong đó có thể chế về đất đai; xây dựng đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về hạ tầng chiến lược… Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những vấn đề này đều có liên quan tới đất đai. Theo ông, đất đai là vấn đề “rất phức tạp nhưng không làm không được”, cần phải nghiên cứu một cách rất tổng thể.

“Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết cũng có, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, sai phạm, tù tội cũng liên quan tới đất. Đây là vấn đề khó, phức tạp, đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ. Tuy nhiên cũng không được cầu toàn, không nóng vội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại phải bám sát thực tiễn, bám sát từ thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Điều gì đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình trên cơ sở đó chúng ta đưa vào chủ trương, trên cơ sở đó luật hoá; cái gì chưa chín, chưa rõ thì chúng ta đặt ra đưa vào thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Theo danviet.vn