Thu ngân sách bằng 66,7% dự toán, phấn đấu vượt thu năm 2022.

Gần 46 nghìn tỷ đồng miễn giảm thuế

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã hoàn thành 15/18 đề án nhiệm vụ được giao. Đến nay, Bộ Tài chính đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành 9 Nghị định, xem xét ban hành 9 dự thảo Nghị định và 9 đề án khác; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Quyết định, xem xét ban hành 1 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 37 thông tư hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính – NSNN, miễn, giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Công tác điều hành chính sách tài khóa được Bộ Tài chinh triển khai chủ động, quyết liệt, tập trung chỉ đạo triển khai tốt các luật thuế; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương làm tốt công tác quản lý thu; xử lý nợ đọng thuế; đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Nhờ đó, lũy kế 6 tháng thu NSNN đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, tăng 19,9% so cùng kỳ năm 2021.

Trong tổng số thu hơn 941.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt 63,6%, thu từ dầu thô đạt 125,6%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79,4% dự toán. Theo phân cấp, thu ngân sách Trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán.

Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán.

Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, quyết liệt thu, chi NSNN, kịp thời ban hành và triển khai thực hiện các chính sách tài khóa, cân đối bảo đảm nguồn lực hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới, giá xăng dầu tăng mạnh, gây áp lực lên lạm phát và hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (theo trình tự, thủ tục rút gọn), áp dụng từ ngày 1/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Nỗ lực vượt khó, phấn đấu thu vượt dự toán năm 2022

Dự báo trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều rủi ro, khó khăn, thách thức, năng lực nội tại của nền kinh tế thấp; áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng; rủi ro về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2022, Bộ Tài chính đã đề ra 8 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2022; phấn đấu thu vượt mức dự toán Quốc hội quyết định. Theo đó, tăng cường công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, các hoạt động thương mại dựa trên nền tảng số, quản lý chặt chẽ hoàn thuế; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Cùng với đó, điều hành chi NSNN năm 2022 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các hoạt động phô trương, hình thức, các nhiệm vụ chi chậm triển khai.

Kết quả tích cực từ phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – NSNN đã giúp củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 30 quốc gia bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm, riêng Việt Nam, Tổ chức S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng “Ổn định” và là một trong hai nền kinh tế ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay.

Nguồn: Bộ Tài chính

 

Bộ Tài chính cũng tập trung đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, bảo đảm dự toán thu và giảm áp lực chi NSNN. Đồng thời, phát triển bền vững, vận hành an toàn, thông suốt thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định các cân đối lớn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia để chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm 2023 – 2025.

Nguyền: kinhtedothi.vn