Thông tư 15/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành

Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC

Thông tư 15/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành

THÔNG TƯ 15/2022/TT-BTTTT NGÀY 31/10/2022 HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 37/2021/QĐ-TTG VỀ MẠNG BƯU CHÍNH PHỤC VỤ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC