Thông tư 09/2022/TT-BYT ngày 09/9/2022 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập

Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022

Thông tư 09/2022/TT-BYT ngày 09/9/2022 quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế công lập

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.