Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC

Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.

Tải về

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC