Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, hoạt động mua nguyên liệu thuốc lá của Vinataba còn một số tồn tại cần khắc phục như mua nguyên liệu thuốc lá của người trồng theo hình thức mua xô; bán lại nguyên liệu thuốc lá khi không có giấy phép mua bán nguyên liệu; không tổ chức chào hàng cạnh tranh để quyết định giá mua nguyên liệu…

Thanh tra Chính phủ: Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam mắc nhiều sai phạm về thuế
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phải nộp bổ sung hơn 38,5 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: TL

Đáng chú ý, nguồn gốc một số nguyên liệu thuốc lá của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung bán cho một số công ty thành viên có dấu hiệu hợp thức hóa nguyên liệu thuốc lá không hợp pháp. Các công ty thành viên liên quan vụ việc trên gồm: Công ty CP Hòa Việt, Công ty Thuốc lá Bến Tre, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá Cửu Long.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra do có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ Luật hình sự 2015.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong quản lý sử dụng vốn, tài sản, một số công ty thành viên chưa ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản; chưa xây dựng mức dự trữ hàng tồn kho, lượng hàng tồn kho lớn gây ứ đọng vốn, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong các hoạt động bảo đảm tính liên tục cho sản xuất, kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp. Một số chi phí không phù hợp với hoạt động kinh doanh, phải loại khỏi chi phí khi xác định trị giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung hơn 38,5 tỷ đồng.

Cũng từ kết quả thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm tra việc kê khai và nộp thuế đối với các trường hợp thu mua nguyên liệu thuốc lá của các hộ nông dân được thực hiện bằng hình thức Bảng kê để xác định giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp; xác định lại thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung do Bảng kê nguyên liệu thuốc lá không phù hợp.

Bộ Công thương chỉ đạo rà soát hoạt động mua, bán nguyên liệu thuốc lá của Công ty CP Hòa Việt, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá; xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trong hoạt động kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý, xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định đối với các tổ chức, cá nhận đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm thuộc quyền quản lý đối với Hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, ban lãnh đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, Công ty TNHH HTV Thuốc lá Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Viện thuốc lá; giám đốc, ban lãnh đạo Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá, Công ty Thương mại Thuốc lá, Công ty Thương mại miền Nam; người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Ngân Sơn, Công ty CP Hòa Việt; và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn