THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam không phải là việc đơn giản
đối với nhà đầu tư. Bởi nó đòi hỏi phải có kiến thức, nắm rõ thủ tục, quy định về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư..

1. Đối tượng thành lập công ty có vốn nước ngoài

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh
nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

 Các phương án thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại T.L.C

T.L.C hiện đang cung cấp 2 phương án vụ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài:

I. Thành lập công ty nước ngoài theo hình thức chuyển nhượng

Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần vào một công ty Việt Nam. Tức là thành lập công ty Công ty 100% vốn Việt Nam và sau đó chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Phương án gián tiếp này được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn vì thủ tục pháp lý tương đối đơn giản và nhà đầu tư có ngay công ty đang hoạt động để kinh doanh.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Tư vấn trước khi thành lập

– Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư vào Việt Nam

– Tư vấn điều kiện đầu tư, ngành nghề đầu tư phù hợp

– Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn đầu tư

– Tư vấn thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

– Tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các nghĩa vụ thuế

2. Đăng ký thành lập công ty 100% vốn Việt Nam

  Hoàn thiện thủ tục xin cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Hỗ trợ khắc con dấu công ty

3. Mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp Việt Nam

  Thực hiện đăng ký góp vốn cho người nước ngoài

  Thực hiện chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài

  Thực hiện khai thuế TNCN cho người VN do chuyển nhượng vốn

 

 T.L.C hiện đang cung cấp 2 phương án vụ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài:

Các giấy tờ cần cung cấp khi nhà đầu tư lựa chọn phương án thành lập công ty nước ngoài theo hình thức chuyển nhượng vốn:

Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam;

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Quy cách

1

CMND của thành viên

02/người

Bản sao có chứng thực

 (Nếu khách hàng đã có công ty thì bỏ qua bước này)

Bước 2: Đăng ký góp vốn và sở hữu vốn cho cá nhân nhà đầu tư nước ngoài (tỷ lệ vối dưới 100% hoặc 100%);

STT

Tên giấy tờ

Số lượng

Quy cách

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

01

Bản chính

2

Hộ chiếu của người nước ngoài

02

Bản sao có chứng thực

Nếu sao y tại nước ngoài phải hợp pháp hóa lãnh sự

Bước 3: Thay đổi giấy phép, chuyển nhượng vốn của thành viên Việt Nam sang cho nhà đầu tư nước ngoài

II. Phương án thành lập công ty có vốn nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp

Đây là hình thức nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia góp vốn ngay từ đầu. Tức là nhà đầu tư cần xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập công ty mới tại Việt Nam. Thông thường với những dự án lớn hoặc dự án có liên quan đến nhà nước sẽ áp dụng theo phương án đầu tư trực tiếp này.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1. Tư vấn trước khi thành lập

          Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư vào Việt Nam

          Tư vấn điều kiện đầu tư, ngành nghề đầu tư phù hợp

          Tư vấn lập dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

          Tư vấn thủ tục Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

 

2. Xin giấy chứng nhận đầu tư

          Hoàn thiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 

3. Đăng ký thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

          Hoàn thiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Với gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, Quý khách thực hiện các công việc như sau:

Các giấy tờ cần cung cấp khi nhà đầu tư lựa chọn phương án đầu tư trực tiếp tại T.L.C

Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại TP Hồ Chí Minh

Step 1: Applying an investment certificate in Ho Chi Minh City

No.

Tên Giấy Tờ /Document Name

Số lượng

Quantity

Quy cách/ Specifications

 

Nhà đầu tư cá nhân Investor is Individual

Nhà đầu tư là Công ty nước ngoài Investor is foreign company

 

 

01

Passport của nhà đầu tư

Passport of investor

– Passport của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tham gia liên doanh tại Việt Nam.

– Passport of representative manages the contribution capital of company which corporate in Vietnam

– Passport của người được cử làm đại diện pháp luật của cty dự định thành lập.

– Passport of legal representative of new company

 

02

Sao y công chứng không quá 03 tháng tại UBND Quận bất kỳ.

Certified copy is no more than 03 months in any people committee of district

Nếu sao y tại nước ngoài phải Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

If it is copied in foreign country, it must be legalized in the consular

with no more than 3 months

02

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương đương với số vốn góp

Bank statement with amount is same as contribution capital

– Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của cty tương đương với số vốn góp

– Bank statement with amount is same as contribution capital

– Báo cáo tài chính có kiểm toán của năm gần nhất.

– Audited financial statements of most recent year

02

Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

it must be legalized in the consular with no more than 3 months

03

Bằng cấp hoặc văn bản xác nhận quá trình làm việc để chứng minh kinh nghiệm

Degree or document certified the working process to prove the experience

– Giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư;

– Business license of investor;

– Điều lệ của công ty

– Corporate charter/ memorandum.

 

02

Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

it must be legalized in the consular with no more than 3 months

04

Hợp đồng thuê địa điểm tại Việt Nam để làm trụ sở công ty

Rent agreement of headquarters for new company.

Nếu dự án có sản xuất thì phải có Hợp đồng thuê nhà xưởng sản xuất, kho chứa hàng.

If the project have the production, it must have the rent agreement of workshop and warehouse

02

Sao y công chứng không quá 03 tháng.

Certified copy is no more than 03 months

 

Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Step 2: Applying a certificate of business registration

No.

Tên Giấy Tờ /Document Name

Số lượng

Quantity

Quy cách/ Specifications

01

Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp

The investment certificate issued

 

01

Bản sao có chứng thực

Certified copy is no more than 03 months

 

Nhà đầu tư cá nhân

Investor is Individual

Nhà đầu tư là Công ty nước ngoài

Investor is foreign company

 

 

02

Passport của nhà đầu tư

Passport of investor

– Passport của người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tham gia liên doanh tại Việt Nam.

– Passport of representative manages the contribution capital of company which corporate in Vietnam

– Passport của người được cử làm đại diện pháp luật của cty dự định thành lập.

– Passport of legal representative of new company

 

02

Sao y công chứng không quá 03 tháng tại UBND Quận bất kỳ.

Certified copy is no more than 03 months in any people committee of district

Nếu sao y tại nước ngoài phải Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

If it is copied in foreign country, it must be legalized in the consular

with no more than 3 months

03

Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương đương với số vốn góp

Bank statement with amount is same as contribution capital

– Giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư;

– Bank statement with amount is same as contribution capital

– Điều lệ của công ty

– Memorandum of foreign company

– Giấy ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài cho người đại diện

 

 

02

Hợp pháp hóa lãnh sự không quá 03 tháng;

it must be legalized in the consular with no more than 3 months

* Lưu ý: Thực hiện theo phương án này chi phí cao hơn và thời gian thực hiện sẽ lâu hơn, do cơ quan chức năng phải xét năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài.

* Note: With this option, the costs is higher and duration is longer, authorities must consider the capacity of experience and financial capacity of foreign investors

*Lưu ý: Với những ngành bán buôn, bán lẻ sau khi được Sở KH&ĐT cấp phép phải đăng ký kinh doanh ở Sở Công thương mới được hoạt động.