Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới các hồ sơ đều được số hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới các hồ sơ đều được số hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới các hồ sơ đều được số hóa

Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Theo đó, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan thống nhất nội dung báo cáo của Sở KH-ĐT về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022; đề nghị Sở tổ chức sơ kết công tác CCHC ngày càng hiệu quả hơn; tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác CCHC tại đơn vị và đưa vào thi đua cuối năm.

Để công tác CCHC tại Sở ngày càng hiệu quả, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đề nghị Sở KH-ĐT tập trung đánh giá, nhận xét những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục, đặc biệt các nhiệm vụ được UBND TP giao; công tác phối hợp với các cơ qauan, đơn vị khác; quan tâm cải thiện các chỉ số PCI, PAPI.

Chủ động xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số tại đơn vị, hướng tới các hồ sơ đều được số hóa. Tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, triển khai triệt để việc giải quyết trực tuyến đối với các TTHC trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đã được cung cấp trực tuyến mức độ 4, phấn đấu nâng tỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên 98%. Áp dụng triệt để việc sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản, đơn vị rà soát, đưa vào áp dụng thống nhất đối với các văn bản thực hiện chữ ký số tại cơ quan.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Sở KH-ĐT quán triệt cán bộ, công chức thực hiện giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ đã được Chủ tịch UBND TP phê duyệt; rà soát và đề xuất giải pháp đối với 18 TTHC không phát sinh hồ sơ. Tiếp tục thực hiện việc giải quyết hồ sơ trong ngày cho người dân và doanh nghiệp; chủ động rà soát, đề xuất bổ sung những thủ tục có thể áp dụng việc giải quyết trong ngày đến hết năm 2022…

Nguồn: hochiminhcity.gov.vn