Quyết định 1606/QĐ-NHNN: Tăng lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN

Quyết định 1606/QĐ-NHNN: Tăng lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu

Quyết định 1606/QĐ-NHNN: Tăng lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu (Hình từ internet)

Ngày 22/9/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1606/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, điều chỉnh một số loại lãi suất như sau:

Tăng lãi suất tái cấp vốn

Theo Quyết định 1606/QĐ-NHNN, lãi suất tái cấp vốn là 5,0%/năm.

Trước đây, theo Quyết định 1728/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020, lãi suất tái cấp vốn là 4,0%/năm.

Tăng lãi suất tái chiết khấu

Cụ thể, lãi suất tái chiết khấu là 3,5%/năm.

Trước đây, lãi suất tái chiết khấu là 2,5%/năm theo Quyết định 1728/QĐ-NHNN.

Giảm lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ

Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng theo Quyết định 1606/QĐ-NHNN là 6,0%/năm.

Trước đây, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng theo Quyết định 1728/QĐ-NHNN là 5,0%/năm.

Quyết định 1606/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 23/9/2022.

Xem thêm: Quyết định 1607/QĐ-NHNN: Ngân hàng nhà nước tăng mức lãi suất tiền gửi từ 23/9/2022

Theo thuvienphapluat.vn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC