Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 16/9/2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025

Quyết định 02/2022/QĐ-KTNN

Quyết định 1085/QĐ-TTg ngày 16/9/2022 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025

TẢI XUỐNG ĐỂ XEM

Quyết định 1085-QĐ-TTg ngày 16-9-2022

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC