Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 về phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2022

Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 về phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”.

Tải để xem

Quyết định 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC