1. Thông báo tuyển dụng
  2. Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ
  3. Phỏng vấn
  4. Quyết định tuyển dụng và hòa nhập nhân viên mới.
        Hồ sơ bao gồm:
  • Giấy giới thiệu của trường đại học.
  • Sơ yêu lí lịch
  • Đơn xin thực tập
  • CMND
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN