Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM từ ngày 01/8/2022

Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM từ ngày 01/8/2022

Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM từ ngày 01/8/2022

Từ ngày 01/8/2022, TPHCM giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển với một số loại hàng hóa.

HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.

Theo đó, mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM từ ngày 01/8/2022 như sau:

STT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thu phí

1

Hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập: hàng quá cảnh

a

Container 20ft

đồng/cont

2.200.000

b

Container 40ft

đồng/cont

4.400.000

c

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng

đồng/tấn

50.000

2

Hàng gửi kho ngoại quan, hàng chuyển khẩu được đưa vào khu vực kho bãi thuộc các cảng biển Thành phố (không đưa vào kho ngoại quan và khu vực trung chuyển)

a

Container 20ft

đồng/cont

250.000

b

Container 40ft

đồng/cont

500.000

c

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng

đồng/tấn

15.000

3

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

a

Container 20ft

đồng/cont

250.000

b

Container 40ft

đồng/cont

500.000

c

Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container; hàng đóng ghép chung container của nhiều chủ hàng

đồng/tấn

15.000

(Hiện nay, mức thu phí hạ tầng cảng biển với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu mở tờ khai ngoài TP.HCM (tương ứng với mục 2 trong bảng) như sau:

– Container 20ft: 500.000 đồng/cont

– Container 40ft: 1.000.000 đồng/cont

– Hàng lỏng, hàng rời không đóng trong container: 30.000 đồng/tấn)

Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM từ ngày 01/8/2022

Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TPHCM từ ngày 01/8/2022 (Hình từ internet)

Các trường hợp miễn, giảm thu phí hạ tầng cảng biển

– Miễn thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh;

– Miễn thu phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy theo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy;

– Giảm 50% mức phí đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng tạm xuất tái nhập, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu, hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu được vận chuyển vào cảng và rời cảng bằng phương tiện thủy nội địa hoạt động trên các tuyến đường thủy.

Nghị quyết 07/2022/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

Nguồn: thuvienphapluat.vn