Thông tin về những điểm mới của Nghị định 91/2022/NĐ-CP, ông Lưu Đức Huy – Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) cho hay, Nghị định 91 có sửa đổi một số quy định tại điểm d.1, d.2, d.3 khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và được thực hiện kể từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, đối với chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác danh mục đầu tư.

Lùi thời điểm khai, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán
Ảnh minh họa: TL

Đối với chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay như sau: chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán; chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông; chứng khoán không thuộc trường hợp quy định nêu tại đoạn này thì tổ chức khai thuế thay và nộp thuế thay là tổ chức phát hành chứng khoán.

Đối với cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn thì tổ chức nơi cá nhân có vốn góp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Đối với cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp, chứng khoán thì tổ chức nơi cá nhân góp vốn có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Trường hợp cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được ghi nhận vào tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư từ ngày 31/12/2022 trở về trước và chưa được các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, công ty quản lý quỹ nơi cá nhân uỷ thác danh mục đầu tư, tổ chức phát hành chứng khoán khai thuế thay, nộp thuế thay thì cá nhân thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân và không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế, không bị tính tiền chậm nộp (nếu có), theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế từ ngày 5/12/2020 đến hết ngày 31/12/2022.

Trước đó, theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các quy định về tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 5/12/2020.

Tuy nhiên để triển khai quy định trên, các công ty chứng khoán đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi khoản thu nhập của nhà đầu tư cá nhân để khấu trừ thuế, nhưng đến nay, việc xây dựng phần mềm của các công ty chứng khoán chưa hoàn tất. Do đó, để các công ty chứng khoán có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu kê khai, nộp thuế thay cá nhân quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì cần thiết phải lùi thời hạn áp dụng điểm d.1 khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Chính vì vậy, Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP cho phép quy định trên được thực hiện kể từ ngày 1/1/2023.

Ngoài các quy định nêu trên, Nghị định 91/2022/NĐ-CP cũng bổ sung thêm một trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, đó là: Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn