Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi 8.661 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi 8.661 tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tăng thu giảm chi 8.661 tỷ đồng.

(TBTCO) – Chiều 11/7, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác đảng 6 tháng cuối năm 2022.
 
Đôn đốc xử lý dứt điểm các kiến nghị về quyết toán ngân sách của Kiểm toán Nhà nướcKiểm toán nguồn lực phòng, chống dịch: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 3.431 tỷ đồngKiểm toán vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Không thể tách bạch “đồng mua mắm, đồng mua tương”

Trình bày báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2022, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Vũ Văn Họa cho biết, mặc dù trong những tháng đầu năm 2022, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song toàn ngành đã chủ động, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từ đó hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Tính đến 30/6/2022 toàn ngành đã xét duyệt 145 kế hoạch kiểm toán, triển khai 138/234 đoàn kiểm toán theo kế hoạch, kết thúc kiểm toán 95 cuộc. Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 159 dự thảo báo cáo kiểm toán (BCKT), phát hành 127 BCKT; hoàn thành công tác kiểm toán và đang xây dựng dự thảo BCKT cuộc kiểm toán thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.

KTNN
Hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác Đảng 6 tháng cuối năm của Kiểm toán Nhà nước.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trình bày BCKT quyết toán ngân sách năm 2020 và gửi đại biểu Quốc hội báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2021 với nhiều kết quả nổi bật, gửi ý kiến của KTNN về chủ trương đầu tư 5 dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, đánh giá cao; tổ chức thành công họp báo công bố kết quả kiểm toán năm 2021 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN năm 2020, Báo cáo kiểm toán chuyên đề “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ” của KTNN.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá cao kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 của KTNN. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, những tháng đầu năm 2022, đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN, KTNN đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới, làm việc với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả tích cực.

KTNN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại hội nghị

Với 6 tháng cuối năm, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhiệm vụ của KTNN còn rất nặng nề và cần có sự chuyển biến thực tế để đáp ứng yêu cầu khôi phục kinh tế – xã hội, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực công.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy KTNN và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của KTNN tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Quốc hội, Đề án hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của KTNN đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và Chiến lược phát triển KTNN để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.

Tập trung hoàn thành đúng kế hoạch đề ra

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng thời khẳng định sẽ cùng Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN tiếp tục lãnh đạo toàn ngành tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với KTNN.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu toàn ngành cần nghiêm túc quán triệt, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội, cũng như tập trung thực hiện theo đúng kế hoạch, có chất lượng đối với các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn