Hỏi: Trường hợp doanh nghiệp chắc chắn không mua hàng hóa dịch vụ của công ty A, nhưng công ty A lại xuất hóa đơn cho doanh nghiệp (không biết là do nhầm lẫn hay cố ý). Doanh nghiệp tự tra cứu trên tài khoản hoadondientu của cơ quan thuế và phát hiện có hóa đơn của công ty A đã lập cho mình. Vậy trường hợp này doanh nghiệp nên xử lý như thế nào?

Trả lời: Đây là giao dịch dân sự giữa các bên. Do đó, trường hợp doanh nghiệp không mua hàng hóa dịch vụ của công ty A nhưng công ty A lại xuất hóa đơn cho doanh nghiệp thì đề nghị doanh nghiệp liên hệ với công ty A để tìm hiểu lý do công ty A lập hóa đơn cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp thấy công ty A có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đề nghị doanh nghiệp báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: cơ quan thuế, cơ quan công an, sở công thương,…

Xử lý sai sót khi lập hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Hỏi: Hoá đơn điện tử (HĐĐT) đã lập có mã của cơ quan thuế và đã được gửi cho người mua hàng nhưng ngay sau đó phát hiện sai sót thì có thể huỷ xuất lại hóa đơn mới được không hay bắt buộc phải làm hóa đơn điều chỉnh/ thay thế?

Trả lời: Trường hợp HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua thì khi phát hiện sai sót, người mua thực hiện xử lý theo quy định tại điểm 2 điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.