Không hoàn thuế với khoản thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm
Các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Thông tư 38/2015/TT-BTC. Ảnh: NH.

Về vấn đề hoàn thuế, Tổng cục Hải quan dẫn giải, tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có nêu: Trường hợp người nộp thuế chưa nộp thuế của tờ khai hải quan cũ, sau khi số tiền thuế của tờ khai mới đã được nộp, cơ quan hải quan ban hành Quyết đinh điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai cũ.

Trường hợp người nộp thuế đã nộp thuế của tờ khai hải quan cũ: Cơ quan hải quan ban hành quyết định điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai hải quan cũ, sau đó thực hiện hoàn thuế kiêm bù trừ giữa số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ và số thuế của tờ khai hải quan mới (thực hiện xử lý tương tự như tiền thuế nộp thừa).

Nếu số tiền thuế của tờ khai hải quan cũ ít hơn số tiền thuế phải nộp của tờ khai hải quan mới, người nộp thuế phải nộp bổ sung số tiền còn thiếu trước khi hoàn thành các thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, nếu thừa thì cơ quan hải quan sẽ hoàn trả theo quy định. Trình tự thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thực hiện theo Điều 132 Thông tư 38.

Tại điểm c khoản 3 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 cũng quy định: Không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp và cơ quan quản lý thuế thực hiện thanh khoản số tiền nộp thừa trên sổ kế toán, trên hệ thống dữ liệu điện tử trong trường hợp khoản nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước mà người nộp thuế không bù trừ nghĩa vụ thuế và không hoàn thuế.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan khẳng định: Khoản tiền thuế nộp thừa quá thời hạn 10 năm kể từ ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, không thuộc các trường hợp được hoàn./.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn