KẾ TOÁN

Phạm vi công việc mà Kiểm toán T.L.C sẽ thực hiện khi cung cấp dịch vụ kế toán (gói cơ bản)

 • Nhận hóa đơn, chứng từ tận nơi
 • Sắp xếp, phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
 • Cân đối thuế GTGT đầu vào – đầu ra
 • Làm các tờ khai (TK): Thuế Môn bài, Thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Báo cáo sử dụng Hóa đơn (SDHĐ)

         Lập bảng kê Hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ Bán ra

         Lập bảng kê Hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ Mua vào

 • Nộp các báo cáo thuế theo quy định qua mạng
 • Nộp hoặc hỗ trợ nộp các khoản thuế qua mạng

Làm sổ sách kế toán hàng tháng/quý bằng phần mềm kế toán Misa với bản quyền chính quy bao gồm:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi lỗ)

Bảng cân đối số phát sinh

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ chi tiết các tài khoản
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Khấu hao tài sản cố định
 • Phân bổ công cụ dụng cụ
 • Tổng hợp nhập xuất tồn: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm
 • Sổ chi tiết bán hàng
 • Sổ chi tiết mua hàng
 • Tổng hợp công nợ phải thu
 • Tổng hợp công nợ phải trả
 • Phiếu thu/phiếu chi
 • Phiếu nhập/phiếu xuất
 • Lập bảng lương và làm Hợp đồng lao động
 • Làm quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo Thống kê
 • Báo cáo tình tình kinh doanh cho Khách hàng hàng tháng/quý và đề xuất hướng xử lý
 • Giải trình với Cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra
 • In ấn & chuyển giao sổ sách kế toán bằng bảng in

Ngoài ra Kiểm toán T.L.C còn hỗ trợ các công việc sau:

 • Làm báo cáo tài chính vay ngân hàng
 • Đối chiếu thuế với Cơ quan thuế
 • Đăng ký Mã số thuế TNCN
 • Đăng ký người phụ thuộc
 • Mua và lập biên khai khấu trừ thuế TNCN
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành
 • Thông báo mất hóa đơn
 • Soạn, nộp các công văn lên thuế
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng lên Sở KH & ĐT khi Khách hàng mở tài khoản
 • Hỗ trợ mua chữ ký số (USB Token)
 • Hỗ trợ mua Hóa đơn điện tử

Những khác biệt khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Kiểm toán T.L.C

          1.   Bảo mật tuyệt đối thông tin Khách hàng

2.   Kiểm toán T.L.C là đơn vị có trên 15 năm kinh nghiệm

Kiểm toán T.L.C hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, kê khai thuế và đã cung cấp dịch vụ, giải pháp cho hơn 1.000+ doanh nghiệp (ký Hợp đồng dịch vụ trên 3 năm). Nên chúng tôi rất tự tin mang đến cho Khách hàng một dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) hoàn hảo.

3.   Đủ điều kiện hành nghề.

Để hành nghề dịch vụ kế toán thì phải có 2 chứng chỉ “Kế toán viên hành nghề” do Bộ Tài chính cấp (chứng chỉ này thi chung với chứng chỉ Kiểm toán viên – CPA). Để hành nghề Đại lý thuế thì phải có 2 chứng chỉ “Hành nghề làm thủ tục về thuế” do Tổng Cục thuế cấp.

Và Kiểm toán T.L.C rất tự hào vì có đủ 5 chứng chỉ kiểm toán viên trở lên theo quy định Bộ Tài Chính.

Tại sao Kiểm toán T.L.C không sử dụng phần mềm kế toán excel, với phần mềm kế toán excel thì nhân viên A làm, nhân viên B có thể sửa, thay đổi, xóa tùy thích … Tuy nhiên với phần mềm kế toán chuyên nghiệp thì “làm xong tháng nào – khóa sổ tháng đó”, nếu muốn thay đổi, sửa chữa nội dung gì thì phải trình văn bản xin ý kiến của Trưởng phòng kế toán. Và quan trọng là Khách hàng không phải trả phí cho khoản này. Kiểm toán T.L.C cam kết mua từng phần mềm làm cho từng Khách hàng.

4.     Cam kết làm sổ kế toán đầy đủ hàng tháng/quý

 • Giúp theo dõi được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi lỗ) hàng tháng
 • Giúp theo dõi được giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra hàng tháng
 • Giúp cân đối số thuế GTGT đầu vào – đầu ra hàng tháng
 • Giúp theo dõi được tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm hàng tháng
 • Giúp theo dõi được công nợ phải trả cho nhà cung cấp hàng tháng
 • Giúp theo dõi được công nợ phải thu của khách hàng hàng tháng
 • Giúp theo dõi được doanh thu, chi phí tương ứng của từng công trình, tour, event

5.     Quy trình kiểm tra báo cáo nhiều bước:

Với phương châm, “Kiểm soát rủi ro – an tâm tăng trưởng”. Nên 15 năm qua, để ra 1 báo cáo cho Khách hàng, Kiểm toán T.L.C luôn yêu cầu báo cáo đó phải trải qua 4 bộ phận kiểm tra số liệu và đánh giá. Qua thực tế quyết toán với Cơ quan thuế, Kiểm toán T.L.C nhận thấy rất ít sai sót từ những báo cáo do mình làm ra với quy trình kiểm tra, giám sát nhiều bước như trên.

Khi 1 chuyên viên kế toán nghỉ việc, thì Khách hàng không phải lo ngại số liệu những năm qua bởi vì phía sau đã có nhóm Phó, nhóm Trưởng, Kiểm soát viên luôn song hành theo dõi.

6.   Văn hóa Kiểm toán T.L.C

Luôn xây dựng đội ngũ nhân sự TRUNG THỰC – TẬN TỤY với Khách hàng

Điểm khác biệt mà Kiểm toán T.L.C đã xây dựng 15 năm qua:

 • Bảo mật thông tin Khách hàng
 • 15 năm kinh nghiệm
 • Chứng chỉ hành nghề đầy đủ
 • Phần mềm chuyên nghiệp
 • Làm sổ sách kế toán hàng tháng/quý
 • Kiểm tra, giám sát nhiều bước
 • Trung thực – tận tụy

Hồ sơ, chứng từ Khách hàng cần cung cấp khi làm dịch vụ kế toán với Kiểm toán T.L.C

 • Hóa đơn bán ra
 • Hóa đơn mua vào
 • Tờ khai hải quan + giấy nộp tiền thuế
 • Biên lai nộp thuế, bảo hiểm, công đoàn (nếu nộp bằng tiền mặt)
 • Sổ phụ ngân hàng của tất cả các tài khoản, tất cả các ngân hàng
 • Hợp đồng vay/khế ước nhận nợ
 • Hợp đồng kinh tế/gia công
 • Hợp đồng cộng tác viên + CMND
 • Bảng lương thực tế + bảng lương đóng bảo hiểm
 • CMND + nơi ở hiện tại của nhân viên
 • CMND/Giấy khai sinh của người phụ thuộc
 • Định mức sản xuất cho từng sản phẩm
 • Chữ ký số (USD token) để nộp báo cáo thuế và tiền thuế qua mạng …

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Kiểm toán T.L.C

NHÓM NGÀNH

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/QUÝ

GÓI TIÊU CHUẨN

 

Thương mại

Không phát sinh

1.500.000/quý

 

Dưới 15

2.100.000/quý

 

Dưới 30

2.700.000/quý

 

Dưới 45

3.300.000/quý

 

Dưới 60

3.900.000/quý

 

Dưới 75

4.500.000/quý

 

Dưới 90

5.100.000/quý

 

Dưới 105

5.700.000/quý

 

Dưới 135

6.600.000/quý

 

Dưới 165

7.500.000/quý

 

Dưới 195

8.400.000/quý

 

Từ 195 trở lên

Mỗi
hóa đơn phát sinh thêm tính phí
20.000đ/hóa đơn

 

NHÓM NGÀNH

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/QUÝ

GÓI TIÊU CHUẨN

 

Spa Tư vấn Agency
Giáo dục Karaoke
Khách sạn

Không phát sinh

1.500.000/quý

 

Dưới 15

2.400.000/quý

 

Dưới 30

3.300.000/quý

 

Dưới 45

4.200.000/quý

 

Dưới 60

5.100.000/quý

 

Dưới 75

6.000.000/quý

 

Dưới 90

6.900.000/quý

 

Dưới 105

7.800.000/quý

 

Dưới 135

9.150.000/quý

 

Dưới 165

10.500.000/quý

 

Dưới 195

11.850.000/quý

 

Từ 195 trở lên

Mỗi
hóa đơn phát sinh thêm tính phí
20.000đ/hóa đơn

 

NHÓM NGÀNH

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/QUÝ

GÓI TIÊU CHUẨN

 

Quà tặng
Quảng cáo Tour du lịch
Trang trí nội thất
Gia công – lắp đặt – sửa chữa

Không phát sinh

1.500.000/quý

 

Dưới 15

2.700.000/quý

 

Dưới 30

3.900.000/quý

 

Dưới 45

5.100.000/quý

 

Dưới 60

6.300.000/quý

 

Dưới 75

7.500.000/quý

 

Dưới 90

8.700.000/quý

 

Dưới 105

9.900.000/quý

 

Dưới 135

11.700.000/quý

 

Dưới 165

13.500.000/quý

 

Dưới 195

15.300.000/quý

 

Từ 195 trở lên

Mỗi
hóa đơn phát sinh thêm tính phí
30.000đ/hóa đơn

 

NHÓM NGÀNH

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN/QUÝ

GÓI TIÊU CHUẨN

 

Sản xuất
Logistic Phần mềm
Xây dựng
Tổ chức sự kiện

Không phát sinh

1.500.000/quý

 

Dưới 15

3.000.000/quý

 

Dưới 30

4.500.000/quý

 

Dưới 45

6.000.000/quý

 

Dưới 60

7.500.000/quý

 

Dưới 75

9.000.000/quý

 

Dưới 90

10.500.000/quý

 

Dưới 105

12.000.000/quý

 

Dưới 135

14.250.000/quý

 

Dưới 165

16.500.000/quý

 

Dưới 195

18.750.000/quý

 

Từ 195 trở lên

Mỗi
hóa đơn phát sinh thêm tính phí
30.000đ/hóa đơn

 

THANH TOÁN

Phí dịch vụ được thanh toán vào cuối mỗi quý

Lưu ý:
– Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu: phí trên tăng thêm 30%
– Công ty có vốn đầu tư nước ngoài: phí trên tăng thêm 30%
– Phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%
– Phí trên chưa bao gồm khai thuế nhà thầu
– Phí trên chưa bao gồm khai thuế thuê nhà/thuê xe

CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN TRAO ĐỔI THÊM

– Doanh thu lớn
– Số lượng Nhân viên nhiều
– Nhân viên parttime nhiều
– Nhiều nghiệp vụ chi Hoa hồng
– Nhiều mặt hàng
– Số dòng trên 1 chứng từ nhiều
– Các nghiệp vụ chuyển tiền khác