HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÁO CÁO THUẾ

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÁO CÁO THUẾ

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÁO CÁO THUẾ

 

Trước khi biết cách làm báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng bạn cần xác định những loại báo cáo cần phải nộp

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo tháng thì cuối tháng bạn cần làm:

+ Lập bảng kê mua vào bán ra của tháng đó

+ Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT hoặc mẫu khác tùy theo lựa chọn theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN 

+ Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất vào ngày 20 tháng kế tiếp

-In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán của tháng đó

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo quý thì cuối quý bạn cần làm:

+ Lập bảng kê mua vào bán ra của quý đó

+ Lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

+ Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

+ Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN 

+ Tạm tính thuế TNDN không phải làm chỉ tạm tính tự nộp tiền thuế nếu có lãi

-Thời hạn nộp các loại tờ khai trên: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp

– In các loại tờ khai đã nộp kẹp vào chứng từ kế toán của quý đó

(NG: Huyền)

 KIỂM TOÁN TLC