Hướng dẫn 4 chế độ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hướng dẫn 4 chế độ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Ảnh minh họa)

Ngày 10/5/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2021/NĐ-CP về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Thông tư 06 hướng dẫn cụ thể về 04 chế độ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

(1) Hỗ trợ công nghệ:

– Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số;

– Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để đề xuất hỗ trợ phù hợp. 

– Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số để xem xét hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(2) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực:

– Đào tạo trực tiếp về quản trị doanh nghiệp bao gồm khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản và khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp chuyên sâu.

– Khóa đào tạo trực tuyến thông qua công cụ dạy học trực tuyến có sẵn như Zoom Cloud Meeting, Google Classroom, Microsoft Teams và các công cụ tương tự khác.

(3) Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

– Hỗ trợ học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài gồm: Học phí, tài liệu, ăn, ở, đi lại (bao gồm vé máy bay).

– Hỗ trợ duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử: Đối với sàn thương mại điện tử trong nước là phí thanh toán, phí cố định và phí dịch vụ người bán phải trả; Đối với sàn thương mại điện tử quốc tế là phí tài khoản người bán, phí lưu kho, chi phí đăng ký mã vạch, chi phí thiết kế và chụp ảnh sản phẩm, chi phí quảng cáo…

– Hỗ trợ tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo gồm: Phí, lệ phí tham gia cuộc thi; ăn, ở tại nước sở tại; đi lại (bao gồm vé máy bay); vận chuyển tài liệu, sản phẩm, trang thiết bị phục vụ tham gia cuộc thi.

(4) Hỗ trợ tham gia liên kết nghành, chuỗi giá trị sản xuất, chế biến: Liên kết theo hình thức hợp đồng mua chung nguyên liệu đầu vào, liên kết theo hình thức hợp đồng bán chung sản phẩm…

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2022.

Trích nguồn

Kim Anh