Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 27/9/2022, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan Thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 1,5 tỷ hóa đơn, trong đó, 416 triệu hóa đơn có mã và 1,1 tỷ hóa đơn không mã.

Tổng cục Thuế đã chủ động bố trí, sắp xếp, tận dụng hạ tầng kỹ thuật hiện có để triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt khi toàn bộ người nộp thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP từ ngày 1/7/2022.

Về hoạt động của phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan Thuế, Tổng cục Thuế đã bổ sung tài nguyên cho hệ thống để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người nộp thuế, cán bộ thuế phục vụ triển khai chính thức hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Đến nay, hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng.

Đáng chú ý, Tổng cục Thuế đã triển khai ứng dụng hỗ trợ theo dõi kết quả xác minh hóa đơn tại cơ quan Thuế. Ứng dụng cho phép nhập, gửi, tra cứu, tiếp nhận, cập nhật, phân công quản lý, phê duyệt, phân quyền chức năng, báo cáo tổng hợp xác minh hóa đơn nhằm hỗ trợ công tác thành tra, kiểm tra chống gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế cũng đang tiếp tục nâng cấp để bổ sung các chức năng lập, gửi phiếu yêu cầu xác minh/trả lời yêu cầu xác minh và lập báo cáo truy vết thông tin hóa đơn, thông tin người nộp thuế.

Đặc biệt, với Chương trình “Hóa đơn may mắn” từ lựa chọn ngẫu nhiên mã hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/8/2022 chỉ đạo cục thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai tại địa bàn, đồng thời hướng dẫn các cục thuế trong triển khai thực hiện; giám sát, đôn đốc các đơn vị và đẩy mạnh công tác truyên truyền để người dân nhận thức rõ, đồng thuận và tạo lập dần thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng.

Các đơn vị trong Tổng cục Thuế đã triển khai phân tích yêu cầu nghiệp vụ xây dựng chương trình; dự kiến hoàn thành xây dựng ứng dụng và kiểm thử chương trình Hóa đơn may mắn với các cục thuế đầu tháng 10/2022 để triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống hóa đơn điện tử đã chính thức áp dụng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/7/2022 với toàn bộ các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và toàn bộ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định./.

Theo: https://dangcongsan.vn