Hội nghị trực tuyến tập huấn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến quyết toán thuế năm 2021