Hành Chính Và Nhân Sự

  • 0

Hành Chính Và Nhân Sự

Danh Mục: Dịch Vụ

TLC hiện đang cung cấp các dịch vụ hành chính nhân sự

Các dịch vụ TLC cung cấp bao gồm:

  • Hoàn thiện hồ sơ lương hàng tháng theo quy định của Luật lao động
  • Kê khai PIT hàng tháng tại cơ quan thuế quản lý
  • Quyết toán PIT cho người nước ngoài và nhân viên thuộc đối tượng quyết toán tại công ty
  • Thực hiện hồ sơ bảo hiểm phát sinh hàng tháng
  • Thay mặt khách hàng báo cáo và làm việc với cơ quan nhà nước

Leave a Reply