Gia tăng dịch vụ cho doanh nghiệp

Trong xu thế cải cách, công tác quản lý thu ngân sách cũng được hiện đại hóa thông qua việc phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; áp dụng phương thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, giúp người nộp thuế có thể khai thuế, nộp thuế và thông quan hàng hóa mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện. Theo đó, người nộp thuế có thể trực tiếp lập bảng kê nộp thuế trên Cổng thanh toán điện tử hải quan mọi lúc, mọi nơi, bằng bất cứ phương tiện nào có kết nối internet. Kết quả giao dịch thuế thành công sẽ được xác nhận ngay khi thực hiện yêu cầu chuyển tiền và hàng hóa sẽ được thông quan ngay lập tức.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đơn giản hóa quy trình nộp thuế, giữa tháng 10/2022, Tổng cục Hải quan đã có thông báo tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng phối hợp thu và các cục hải quan tỉnh, thành phố, đến các đơn vị, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về việc đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu nộp thuế. Ngân hàng phối hợp thu tham gia vào quá trình thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán là ngân hàng đã thực hiện chương trình nộp thuế điện tử 24/7.

Việc mở rộng hình thức nộp thuế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp.
Việc mở rộng hình thức nộp thuế sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Việc triển khai hình thức nộp thuế qua trung gian thanh toán là một trong những giải pháp Tổng cục Hải quan triển khai nhằm cải cách thủ tục hành chính, gia tăng dịch vụ thu, nộp ngân sách nhà nước, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa hơn nữa, mở rộng phương thức thu ngân sách nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo ông Trần Bằng Toàn – Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), đến thời điểm hiện tại, cơ quan hải quan đã tiếp nhận 12 hồ sơ đăng ký tham gia thí điểm cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, hầu hết các hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo yêu cầu. Do đó, để đảm bảo việc rà soát hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức cung ứng trong việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán, cơ quan hải quan đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức cung ứng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia theo đúng yêu cầu. Sau khi rà soát hồ sơ đăng ký đủ điều kiện, cơ quan hải quan sẽ thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ cụ thể về lộ trình, quy trình triển khai thí điểm.

Chủ động nhiều hơn trong thực hiện nghĩa vụ thuế

Việc mở rộng phương thức thu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sẽ mang lại lợi ích chung. Đối với cơ quan hải quan, mô hình này sẽ gia tăng tiện ích trong việc nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tham gia; thực hiện giao dịch điện tử qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với người nộp thuế, người khai hải quan, mô hình nộp tiền thuế, phí vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện kết nối internet qua đối tác trung gian sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí. Tại bất kỳ thời điểm nào, người nộp thuế, người khai hải quan cũng có thể nhập lệnh thanh toán nộp tiền, không phân biệt thời gian dừng giao dịch của ngân hàng thương mại; giúp người nộp thuế, người khai hải quan chủ động nhiều hơn, tăng tiện ích của dịch vụ hải quan, tăng thu ngân sách nhà nước.

Sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể

Hiện nay, các thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh được quy định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thông tư này chưa có quy định đối tượng áp dụng là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Để đẩy nhanh việc triển khai thí điểm dịch vụ này, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo thông tư trình Bộ Tài chính bổ sung đối tượng áp dụng.

Trong bối cảnh các cá nhân sử dụng thương mại điện tử ngày càng nhiều thì việc cho phép thanh toán qua trung gian còn có khả năng mở rộng kênh, hình thức thu nộp ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới. Lúc này, người nộp thuế, người khai hải quan được lựa chọn nhiều kênh thanh toán phù hợp với nhu cầu thực tế, tăng tiện ích và tăng trải nghiệm sử dụng dịch vụ nộp các khoản nộp ngân sách nhà nước, thuế, phí hải quan. Đặc biệt, người nộp thuế còn chủ động hơn trong việc quản lý nguồn tiền đối với các khoản nộp ngân sách nhà nước.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, đây cũng là cơ hội để thu hút thêm một lượng khách hàng, quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn, mở rộng tiện ích cho nhiều đối tượng hơn trong xã hội.

Theo Tổng cục Hải quan, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần đáp ứng các tiêu chí: được Ngân hàng Nhà nước xác nhận là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Ngân hàng phối hợp thu cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm đối với các khoản thu nộp ngân sách nhà nước được chuyển đến Cổng thanh toán điện tử hải quan qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần có hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo kết nối với hệ thống thanh toán điện tử hải quan.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn