Gia hạn hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho Toyota và Honda Việt Nam

Gia hạn hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho Toyota và Honda Việt Nam

Gia hạn hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt cho Toyota và Honda Việt Nam

TCDN – Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho Công ty Toyota Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam với tổng số thuế được gia hạn là 1.986.702 triệu đồng.

Năm 2022, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 27.277 tỷ đồng.

Tính đến ngày hết 30/9/2022, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt 20.996 tỷ, đạt 77% dự toán pháp lệnh và bằng 101,4% so cùng kỳ; trong đó riêng thực hiện Quý 3/2022 đạt 2.984 tỷ đồng, đạt 68.4% dự toán quý và bằng 68% so với cùng kỳ; tổng thu Quý 3/2022 trừ tiền sử dụng đất đạt 2.492 tỷ đồng, bằng 62,1% so với dự toán quý và bằng 82,9% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 18.431 tỷ, đạt 71,5% dự toán pháp lệnh và tăng 6,4% so với cùng kỳ.

Một số lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đó là: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (14.788 tỷ đồng), thu từ tiền sử dụng đất (2.565 tỷ đồng), thuế thu nhập cá nhân (1.048 tỷ đồng), thu lệ phí trước bạ (448 tỷ đồng)… Tính đến hết Quý 3/2022, các đơn vị đã hoàn thành dự toán tổng thu (trừ tiền sử dụng đất năm 2022) là các Phòng Thanh tra kiểm tra 3,  Thanh tra kiểm tra 4; Chi Cục thuế khu vực Tam Đảo, Chi Cục thuế khu vực Vĩnh Tường.

Cục Thuế Vĩnh Phúc gia hạn hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô cho Công ty Toyota và Honda Việt Nam,

Cục Thuế Vĩnh Phúc gia hạn hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô cho Công ty Toyota và Honda Việt Nam,

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra 403 cuộc, trong đó: thanh tra được 17 cuộc đạt 17% so với kế hoạch được giao; kiểm tra được 386 cuộc đạt 58% kế hoạch được giao. Kết quả qua thanh tra, kiểm tra đã xử lý giảm khấu trừ 6.096 triệu đồng; giảm lỗ 242.086 triệu đồng; tổng số thuế truy thu, truy hoàn, không hoàn và phạt 42.764 triệu đồng; bình quân số xử lý qua thanh tra là 443 triệu đồng/cuộc, qua kiểm tra 83 triệu đồng/cuộc. Tỷ lệ đôn đốc nợ đọng phấn đấu đạt 100% số nộp vào ngân sách nhà nước.

Tính đến hết ngày 30/9/2022, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là 1.384.410 triệu đồng, tăng 12.147 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2021 tương ứng tăng 1%.

Theo Cục Thuế Vĩnh Phúc, năm 2022, toàn ngành Thuế Vĩnh Phúc đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho 648 NNT với tổng số tiền thuế đề nghị gia hạn là 2.988.974 triệu đồng; đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho 2 doanh nghiệp là Công ty ôtô Toyota Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam với tổng số thuế được gia hạn là 1.986.702 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Phúc, Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho rằng nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế Vĩnh Phúc trong Quý 4/2022 còn hết sức nặng nề, do vậy, đồng chí đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế trực thuộc trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 của Chính phủ để kịp thời có các giải pháp quản lý thu hiệu quả, toàn diện nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao.

Đồng thời, người đứng đầu Cục Thuế Vĩnh Phúc đề nghị các Phòng/Chi cục Thuế tập trung nguồn lực, nhân lực rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hóa đơn điện tử thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn “Hóa đơn may mắn”; hoàn tất các thủ tục báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Quyết định thành lập Hội đồng giám sát; xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thành công chương trình “Hóa đơn may mắn” trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3199/TCT-DNNCN ngày 29/08/2022.

Nguồn: taichinhdoanhnghiep.net.vn