FLC dẫn đầu danh sách doanh nghiệp nợ thuế của Cục Thuế TP. Hà Nội
Cán bộ, công chức thuế Cục Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ trực tuyến giải đáp khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. Ảnh: CT

Cụ thể, tại phụ lục 1, Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 332 người nộp thuế nợ thuế, phí công khai lần đầu kỳ khóa sổ 30/6/2022, với số tiền trên 128,6 tỷ đồng.

Tại phụ lục 2, Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 5 người nộp thuế nợ nghĩa vụ liên quan đến đất công khai lần đầu kỳ khóa sổ 30/6/2022, với số tiền trên 26,8 tỷ đồng.

Tại phụ lục 3, Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 11 người nộp thuế nợ khó thu công khai lần đầu kỳ khóa sổ 30/6/2022, với số tiền 343 triệu đồng.

Đồng thời tại phụ lục 4, Cục Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 160 người nộp thuế sau khi thực hiện công khai trong năm 2021 đã nộp hết nợ, với số tiền trên 48,9 tỷ đồng.

Theo danh sách nợ có khả năng thu Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai, Công ty CP Tập đoàn FLC dẫn đầu danh sách nợ trên 78,8 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty CP Sông Đà 4 nợ trên 9,4 tỷ đồng; Công ty CP thương mại và sản xuất hóa chất An Phú nợ trên 2,2 tỷ đồng; Công ty CP tư vấn phát triển xây dựng Sông Hồng nợ trên 2,2 tỷ đồng; Công ty CP TODECO Việt Nam nợ 2,1 tỷ đồng…

Tại danh sách các khoản nợ liên quan đến đất, Hợp tác xã Thắng Lợi mã số thuế 0100283672 nợ trên 15,1 tỷ đồng; Công ty CP Cơ điện vật tư nợ trên 1,7 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư phát triển và thương mại Việt Tiến nợ trên 5,8 tỷ đồng; Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Sao Bắc nợ trên 6,8 tỷ đồng; Công ty CP Xuất nhập khẩu tạp phẩm nợ khó thu trên 11,7 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, đồng thời đảm bảo tính công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, chống thất thu ngân sách nhà nước, Cục Thuế TP. Hà Nội cảnh báo các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Ngoài việc công khai danh sách doanh nghiêp, tổ chức còn nợ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng công khai danh sách 160 người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, trong đó: Công ty CP Sông Đà 10 đã nộp trên 17,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Xứ Đoài đã nộp trên 5,6 tỷ đồng; Công ty CP xuất nhập khẩu thực phẩm nộp trên 2,5 tỷ đồng; Công ty CP Tập đoàn Việt Hải Phát nộp trên 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Vica Hà Nội nộp trên 2,5 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư B&B nộp trên 1,7 tỷ đồng; Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP nộp trên 1,2 tỷ đồng…