Hỏi: Công ty con ở Việt Nam là công ty FDI (công ty con hạch toán độc lập) mua hàng của công ty mẹ ở nước ngoài do công ty con phải chịu chi phí đầu tư ban đầu lớn mà doanh thu thấp chưa thể bù đắp chi phí, nên công ty mẹ và công ty con đã ký văn bản gia hạn thời gian thanh toán của số hàng công ty con đã mua của công ty mẹ (có chữ ký, dấu của 2 công ty). Nếu tại thời điểm cơ quan thuế thanh tra công ty con, mà công ty con chưa trả hết nợ cho công ty mẹ (nếu chi phí mua hàng của số hàng công ty con nợ của công ty mẹ đáp ứng quy định về chi phí được trừ và điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng – GTGT) và thời hạn trên văn bản gia hạn thanh toán 2 công ty ký kết chưa hết hạn thanh toán, thì chi phí mua hàng và số thuế GTGT của số hàng công ty con còn nợ công ty mẹ có được tính là chi phí hợp lý không?

Trả lời: Về nguyên tắc, công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản chi phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn trên 20 triệu đồng theo quy định. Trường hợp khi đơn vị đã thực hiện thanh toán cho công ty mẹ (không phân biệt đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng hay chưa) mà cơ quan thuế kiểm tra đơn vị không xuất trình được chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định, thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn