Dừng làm thủ tục hải quan 2 doanh nghiệp chây ì nợ thuế 13 năm

Dừng làm thủ tục hải quan 2 doanh nghiệp chây ì nợ thuế 13 năm

Dừng làm thủ tục hải quan 2 doanh nghiệp chây ì nợ thuế 13 năm

TCDN – Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công (Cục Hải quan Tp.HCM) vừa quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty TNHH May mặc Thương mại Tín Đạt và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hoàng do chây ì nợ thuế từ năm 2009.

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công (Cục Hải quan Tp.HCM) vừa ban hành quyết định 3791/QĐ-GC về việc cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 131 Luật Quản lý thuế đối với Công ty TNHH May mặc Thương mại Tín Đạt (Mã số thuế: 0302748585), Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4102011893, cấp ngày 30/9/2002; địa chỉ doanh nghiệp tại 100/9-100/11 đường số 9, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM.

Quyết định cưỡng chế nêu trên nhằm thi hành các Quyết định ấn định thuế số 253, 254, 255, 256/QĐAĐT/GC ngày 28/7/2009 của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, với tổng số tiền thuế trên 1,187 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Do Công ty TNHH May mặc Thương mại Tín Đạt từ năm 2009 không chấp hành nộp thuế theo các Quyết định của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong 1 năm kể từ ngày 17/10/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công (Cục Hải quan Tp.HCM) cũng ban hành quyết định 3793/QĐ-GC về việc cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều 131 Luật Quản lý thuế đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Hoàng (Mã số thuế: 0301983868, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 4102000786, cấp ngày 17/4/2000; địa chỉ doanh nghiệp: 50/5E Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM).

Quyết định cưỡng chế nêu trên nhằm thi hành các Quyết định ấn định thuế số 288; 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296/QĐ-AĐT/GC ngày 5/8/2009 của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, với tổng số tiền thuế trên 1,795 tỷ đồng.

Do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phương Hoàng từ năm 2009 không chấp hành nộp thuế theo các Quyết định của Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong 1 năm kể từ ngày 17/10/2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Nguồn: taichinhdoanhnghiep.net.vn