Dự kiến từ tháng 8, nhà đầu tư chứng khoán được giao dịch sớm hơn 1 ngày

Quy chế dự thảo mới của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn thất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30-16h00 lên 11h30-12h00 ngày T+2.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về phương án điều chỉnh thời gian hoàn tất thanh toán đối với chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2, VSD đã dự thảo quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, dự kiến áp dụng từ tháng 8/2022, với một số điểm thay đổi.

Cụ thể, thành viên lưu ký xác nhận đủ tiền hoặc thiếu tiền thanh toán giao dịch chứng khoán chậm nhất vào 16h45 ngày T+1

Quy chế mới sẽ điều chỉnh thời gian VSD hoàn thất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền từ 15h30-16h00 lên 11h30-12h00 ngày T+2.

Với điểm mới này, chứng khoán sẽ về tài khoản nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày. Theo quy định trước đó, khi chứng khoán về tài khoản vào thời gian 15h30-16h00 ngày T+2, thời điểm đó thị trường đã kết thúc giao dịch, khi đó nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch trong ngày tiếp theo.

Khi cổ phiếu về tài khoản trong khoảng thời gian 11h30-12h00, nhà đầu tư có thể giao dịch ngay trong phiên giao dịch buổi chiều của ngày T+2. Do đó, thời gian giao dịch đã được rút ngắn thêm 1 ngày.

Thành viên lưu ký có trách nhiệm thực hiện phân bổ ngay tiền và chứng khoán cho khách hàng sau khi VSD hoàn tất thanh toán chứng khoán và ngân hàng thanh toán hoàn tất thanh toán tiền sau 12 giờ, để đảm bảo cho nhà đầu tư có thể giao dịch trước giờ kết thúc giao dịch.

Tương tự như với cổ phiếu, tiền giao dịch chứng khoán cũng sẽ về tài khoản của nhà đầu tư sớm hơn 1 ngày so với quy chế cũ. Nhà đầu tư có thể dùng tiền để mua bán chứng khoán ngay trong phiên chiều của ngày T+2 thay vì phải ứng tiền công ty chứng khoán như trước kia.

Cũng theo quy định mới, thành viên lưu ký thông báo VSD kết quả phân bổ tiền và chứng khoán cho nhà đầu tư chậm nhất 16 giờ 30 ngày T+2.

Ngoài ra, VSD cũng dự thảo quy chế thay thế quy chế thành viên lưu ký; trong đó bổ sung một số trường hợp xử lý vi phạm do vi phạm quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo thông báo được gửi đến các thành viên tham gia lấy ý kiến VSD sẽ lấy ý kiến cho dự thảo quy chế đến trước ngày 5/7 tới đây.

 

Trích nguồn