Đồng Nai: Công văn về việc đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19

Công văn 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT
Đồng Nai: Công văn về việc đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 Ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Công văn số 8517/UBND-KGVX về việc đôn đốc thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. (Đính kèm:  Công văn số 8517/UBND-KGVX ​)

Nguồn: dongnai.gov.vn

CÁC TIN KHÁC