Doanh nghiệp chỉ phải lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn sai sót

Doanh nghiệp chỉ phải lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn sai sót

Doanh nghiệp chỉ phải lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn sai sót

(TBTCO) – Kể từ thời điểm người mua nhận được hóa đơn điện tử (HĐĐT) do người bán giao cho có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì người mua thực hiện kê khai thuế.

Hỏi: Hóa đơn mua vào hàng hóa có ngày lập và ngày ký hóa đơn không trùng nhau thì bên mua sẽ kê khai thuế theo ngày lập hay ngày ký?

Trả lời: Kể từ thời điểm người mua nhận được hóa đơn điện tử (HĐĐT) do người bán giao cho có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì người mua thực hiện kê khai thuế.

Hỏi: 1. Tôi muốn làm thông báo sai sót mẫu 04-SS cho nhiều hóa đơn trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn nhưng bị báo lỗi mẫu số ký hiệu hóa đơn không đúng? 2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì tôi phải điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn đầu tiên hay trên lần điều chỉnh, thay thế gần nhất? 3. Thời hạn nộp thông báo hủy hóa đơn sau khi chuyển lên Thông tư 78 là bao lâu. Tôi chuyển đổi hóa đơn ngày 5/4/2022 nhưng đến ngày 5/6/2022 tôi mới thông báo hủy hóa đơn thì có bị phạt không? Mức phạt bao nhiêu?

Trả lời: 1. Doanh nghiệp được lập 1 mẫu 04/SS-HĐĐT cho nhiều hóa đơn, trường hợp bị báo lỗi doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh và gửi lại mẫu 04/SS-HĐĐT.

2. Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế nhưng vẫn bị sai thì doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế lại trên hóa đơn gốc đầu tiên.

3. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 123, điểm 2 Phụ lục kèm theo công văn 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 của Tổng cục Thuế, kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng và phải gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế.

Theo quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP thì các hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn thì bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Khi xử phạt thì cơ quan thuế căn cứ thời điểm người nộp thuế chậm gửi thông báo hủy hóa đơn để ban hành quyết định xử phạt.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn