Đính chính Thông tư 108/2021/TT- BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ảnh minh họa: H.T

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi kỳ thuật tại điểm a, khoản 2, Điều 6 Thông tư 108/2021/TT- BTC ngày 8/12/2021.

Bộ Tài chính đính chính như sau:

Tại điểm a, khoản 2, Điều 6 đã in: “Đối với số kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/1/2021 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng”.

Nay sửa thành: “Đối với số kinh phí tiết kiệm được đến hết ngày 31/1/2022 chưa sử dụng hết: Nộp trả ngân sách nhà nước và hạch toán điều chỉnh giảm số vốn đã giải ngân của từng dự án tương ứng”.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn