Cuộc đua chưa dừng lại, đã xuất hiện lãi suất tiết kiệm 11%/năm

Cuộc đua chưa dừng lại, đã xuất hiện lãi suất tiết kiệm 11%/năm

Cuộc đua chưa dừng lại, đã xuất hiện lãi suất tiết kiệm 11%/năm

Bảng lãi suất huy động tiết kiệm của ngân hàng đã “nhảy” số 11%/năm, đây là mức lãi cao nhất trên thị trường hiện nay.

Chỉ một ngày sau khi Ngân hàng Quốc dân công bố mức lãi suất huy động lên tới 10,5%/năm cho các khách hàng gửi từ 500 tỉ đồng trở lên với kỳ hạn 12 tháng và lãnh lãi cuối kỳ, thị trường đã xuất hiện “đỉnh” mới.

Đó là sản phẩm Happy Future của NAM A BANK, ở kỳ hạn 9 tháng thì trong 3 tháng đầu có mức lãi suất là 11%/năm, 6 tháng cuối có lãi suất 5,95%/năm; ở kỳ hạn 12 tháng, 6 tháng đầu có lãi suất 9,9%/năm, 6 tháng sau là 5,95%/năm; kỳ hạn 18 tháng thì 12 tháng đầu có lãi suất 8,9%/năm, 6 tháng sau là 5,95%/năm…

 

 

Lãi suất tiền gửi ngân hàng đã lên 11%/năm

NGỌC THẮNG

Không chỉ NAM A BANK triển khai cách tính lãi suất huy động tiền đồng theo cách này, VPBank cũng vừa điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn Prime Savings, mức lãi suất tháng đầu lên cao nhất 10,02%/năm ở kỳ hạn 36 tháng, tháng sau còn 8,35%/năm; lãi suất 10%/năm ở kỳ hạn 24 tháng, tháng sau 8,33%/năm; 12 tháng có lãi suất tháng đầu là 9,68%/năm, tháng sau còn 8,07%/năm; kỳ hạn gửi 6 tháng có lãi suất 9,17%/năm ở tháng đầu, tháng sau còn 7,65%/năm…

Mức lãi suất 11%/năm hiện nay là cao nhất trên thị trường. Đối với lãi suất 10,5%/năm của NCB áp dụng cho mức tiền gửi từ 500 tỉ đồng trở lên và nhà băng này cũng lưu ý “khách hàng phải liên hệ trước và có sự đồng ý của NCB trước khi gửi tiền”.

Ở kỳ hạn 6 tháng, một số ngân hàng có mức lãi suất cao trên 8%/năm. Cụ thể, SCB lên đến 8,7%/năm đối với lãnh lãi cuối kỳ, còn lĩnh lãi trước là 8,32%/năm, lĩnh lãi hàng tháng là 8,53%/năm. Tiết kiệm An Phú của NCB là 8,5%/năm, trường hợp lãi 1 tháng là 8,35%/năm, 3 tháng là 8,41%/năm; còn tiết kiệm Tích luỹ của nhà băng này ở kỳ hạn 6 tháng cũng lên 8,15%/năm. NAM A BANK là 8,3%/năm (trong khi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên của nhà băng này là 8,5%/năm)… Như vậy, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng đã tăng vọt lên từ 2 – 2,7%/năm so với mức trần 6%/năm của những kỳ hạn dưới 6 tháng./.

Theo  thanhnien.vn