Báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai cho thấy, thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 1.318 tỷ đồng, đạt 69% dự toán và giảm 10% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ DNNN địa phương được 1.810 tỷ đồng, đạt 82% dự toán và tăng 4%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài được 12.748 tỷ đồng, đạt 93% dự toán và giảm 5%; thu từ khu vực tư nhân được 4.901 tỷ đồng, đạt 89% dự toán và giảm 37%.

Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn
Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Bên cạnh đó, một số khoản thu, sắc thuế khác có kết quả thu khá như: thuế thu nhập cá nhân 5.875 tỷ đồng, đạt 90% dự toán và tăng 3%; lệ phí trước bạ 1.495 tỷ đồng, vượt 25% dự toán và tăng 50%; thu tiền sử dụng đất 4.346 tỷ đồng, vượt 74% dự toán và giảm 1%; thu từ xổ số kiến thiết 1.838 tỷ đồng, vượt 15% dự toán và tăng 6%…

Theo lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, căn cứ nhiệm vụ được giao, tình hình thu 10 tháng năm 2022 và tình hình kinh tế – xã hội tại địa phương, Cục Thuế Đồng Nai dự tính số thu ngân sách nhà nước trong tháng 11/2022 được khoảng 1.600 tỷ đồng, nâng mức thu lũy kế 11 tháng lên khoảng 39.643 tỷ đồng, hoàn thành 102% dự toán pháp lệnh nhưng vẫn giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm 2021.

Còn nếu trừ các khoản thu từ tiền sử dụng đất và từ xổ số kiến thiết, số thu ngân sách nhà nước trong tháng 11/2022 ước thực hiện được 1.200 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng được khoảng 33.059 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh và giảm 10%./.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn