Cục Hải quan Bình Dương cho biết, trong tháng 8/2022, tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Dương tương đối bình ổn nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ ảnh hưởng của dịch Covid-19, chính sách Zero Covid ở Trung Quốc,… Những khó khăn đó đã tác động trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).

Cục Hải quan Bình Dương: Thu ngân sách đạt hơn 13.200 tỷ đồng
Cục Hải quan Bình Dương: Thu ngân sách đạt hơn 13.200 tỷ đồng. Ảnh: Phi Vũ

Mặc dù vậy, bằng các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, số thu ngân sách của đơn vị trong tháng 8/2022 vẫn tăng nhẹ (0,23% so với cùng kỳ năm 2021).

Với kết quả tích cực của tháng 8/2022, lũy kế tính đến tháng 9/2022, đơn vị đã làm thủ tục thông quan hàng hóa cho hơn 6.300 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt 13.257 tỷ đồng, đạt hơn 74% chỉ tiêu phấn đấu được giao.

Theo Cục Hải quan Bình Dương, trong những tháng cuối năm đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác thu ngân sách, chống gian lận xuất xứ, buôn lậu ma túy, củng cố, xây dựng lực lượng, nâng cao công tác cải cách hiện đại hóa, cải cách hành chính nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính từ đầu năm đến tháng 9/2022, Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý 840 vụ vi phạm pháp luật hải quan, thu ngân sách hơn 52,9 tỷ đồng, trong đó truy thu thuế 350 trường hợp, tăng thu ngân sách 42,3 tỷ đồng…