CTKTM BCTC cập nhật lần 3, áp dụng cho BCTC từ năm 2019

  • 0

CTKTM BCTC cập nhật lần 3, áp dụng cho BCTC từ năm 2019

Danh Mục: Tin Tức

Vui lòng tải file đính kèm, hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho năm BCTC 2019.