CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ BAO GỒM

CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ BAO GỒM

CÔNG VIỆC BÁO CÁO THUẾ BAO GỒM?

 

Công việc báo cáo thuế bao gồm:

– Sang doanh nghiệp hàng tháng để  nhận chứng từ, hóa đơn

– Tập hợp, sắp xếp, phân loại chứng từ theo thứ tự

– Tư vấn về tính pháp lý và phù hợp của mỗi loại chứng từ

– Tiếp nhận chứng từ của khách hàng để làm các báo cáo thuế cần thiết theo từng tháng, từng quý và cuối năm

– Kê khai và nộp các loại  báo cáo cho cơ quan thuế theo đúng thời gian quy định

– Tư vấn cho doanh nghiệp những tồn đọng trong hệ thống kế toán, đưa ra hướng giải quyết, khắc phục những vướng mắc đó

– Tính toán tối ưu các khoản thuế phải nộp cho nhà nước

– Thay mặt doanh nghiệp Quyết toán thuế khi có yêu cầu.

Dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng của chúng tôi sẽ thực hiện những công việc kế toán  từ A đến Z cho quý khách, doanh nghiệp bạn chỉ việc ký trên các hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách do chúng tôi lập ra.

Trong quá trình làm việc chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn cho công ty bạn thực hiện các quy định của pháp luật, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn.

Với dịch vụ làm báo cáo thuế, chúng tôi sẽ làm  tất cả các công việc của một người kế toán thuế, giữ vai trò là một nhân kế toán thuế của doanh nghiệp để giao dịch với cơ quan thuế. Có trách nhiệm cao, giải quyết tồn đọng kịp thời, sổ sách hoàn thành đúng thời hạn. Luôn thông báo và cập nhật những thay đổi về thông tư nghị định và các quy định về thuế cho doanh nghiệp.

 

(NG: ĐẠI LÝ THUẾ LUCKY STAR)